BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA TỪ 01/02/2014 - 15/3/2014
STT Chương trình Ngày 16 chỗ 25chỗ 35 chỗ  45 chỗ 
   Đầu tần   Cuối tuần   Đầu tuần   Cuối tuần   Đầu tuần   Cuối tuần   Đầu Tuần   Cuối tuần 
  Đơn giá/km            8,000              9,000            9,000            11,000            12,000            14,000          14,000                18,000  
1 Thăm quan Nội Thành (tối đa 10 điểm) 1    1,600,000      1,800,000      1,800,000      2,200,000         2,200,000      2,700,000       2,800,000          3,600,000  
2 Đón tiễn Sân Bay 0          700,000            900,000        1,200,000            1,400,000  
3 Khu vực Hà Tây  hoặc Bắc Ninh (6 điểm) 1    1,700,000      2,200,000      2,200,000      2,500,000         2,500,000      3,500,000       3,200,000          4,000,000  
4 Chùa Hương 1    1,800,000      2,000,000      2,000,000      2,500,000         2,500,000      3,200,000       3,200,000          4,000,000  
5 Côn Sơn - Kiếp Bạc 1    2,000,000      2,300,000      2,300,000      2,800,000         2,800,000      3,500,000       3,800,000          4,500,000  
6 HN - Phú Thọ (Đền Hùng) 1    2,000,000      2,300,000      2,300,000      2,800,000         2,800,000      3,500,000       3,800,000          4,500,000  
7 HN -Ninh Bình (Tràng An - Bái Đính )  1    2,200,000      2,500,000      2,500,000      3,000,000         3,000,000      3,700,000       4,000,000          5,000,000  
8 (HN - Nam Định Đền Trần - Phủ Giầy - Cổ Lễ) 1    2,400,000      2,700,000      2,800,000      3,300,000         3,500,000      4,200,000       4,200,000          5,500,000  
9 HN -Hải Phòng (Bà Đế, chùa Dư Hàng,
Đình Hàng Kênh) - HN
1    2,400,000      2,700,000      2,800,000      3,300,000         3,500,000      4,200,000       4,200,000          5,500,000  
10 Đón Tiễn Lạng Sơn (01 lượt) 1    2,500,000      3,000,000      3,200,000      3,500,000         3,500,000      4,500,000       5,000,000          6,000,000  
11 HN - Yên Tử -HN 1    2,400,000      2,700,000      2,800,000      3,300,000         3,500,000      4,200,000       4,200,000          5,500,000  
12 HN- Lạng Sơn - HN (4 điểm) 1    3,000,000      3,500,000      3,500,000      4,000,000         4,000,000      5,000,000       5,000,000          6,500,000  
13 Tuyên Quang (tối đa 8 chùa) 1    3,200,000      3,800,000      3,800,000      4,300,000         4,300,000      5,200,000       5,400,000          6,800,000  
14 Mộc Châu 2    4,000,000      4,500,000      5,000,000      6,000,000         6,000,000      7,000,000       7,000,000          8,000,000  
15 Yên  Tử, đền Cửa Ông, Đền Cặp Tiên, Côn Sơn, Kiếp Bạc 2    4,500,000      5,000,000      5,500,000      6,500,000         7,000,000      8,500,000       8,000,000        10,000,000  
16 hn - đền sòng - Đền Cuông - Đền Cờn
- Ông Hoàng Mười
2    5,000,000      5,500,000      6,000,000      7,000,000         7,500,000      8,500,000       9,000,000        11,000,000  
17 HN - Lào Cai (Ông Hoàng Bẩy) 2    6,000,000      7,000,000      7,000,000      8,500,000          
  Phát sinh ngày                               1,200,000                               1,500,000                                 2,000,000                                   2,500,000  
  * Giá trên:  Chưa bao gồm thuế VAT 10% và chi phí ăn nghỉ cho lái/phụ xe; Đã bao gồm các chi phí cho xe hoạt động như: Xăng dầu, vé cầu đường...         
          Bảo hiểm khách hàng tối đa 70.000.000VNĐ/ người/ vụ.         
  * Giá xe 29c cộng thêm 200.000đ/ 1 tuyến so với giá xe 25c         
  * Nhân viên bán hàng căn cứ số lượng xe tại thời điểm thực tế được phép điều chỉnh tăng/giảm từ 5% đến 10% trên giá bán này.         
  * Lưu ý: Trong cùng cung đường nhưng tuyến điểm có tính chất đặc thù , NVBH cần chủ động thỏa thuận cộng thêm vào giá bán.         
  * Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng điều hành xe: 04.37228113 hoặc truy cập website: www.thuexegiare.net.vn   
  Giám đốc phê duyệt                                                            Phòng điều hành xe